Fast innkalling

Vi ønsker alle pasienter velkommen!

Vår målsetting er at vi skal kunne hjelpe deg til en god tannhelse uten at du får behov for stadig nye reparasjoner eller akuttbehandlinger. Regelmessig ettersyn er viktig for å kunne oppdage evnt skader i tide.

Selv om vi i dag har over 10.000 timeavtaler i året har vi, takket være effektiv forebyggende behandling, samt god bemanning, fortsatt mulighet til å ta imot nye pasienter.

Om du er fornøyd med den behandlingen du får hos oss, setter vi stor pris på om du forteller andre om dette ved f.eks å tipse dem om vår hjemmeside.

Første besøk

Som ny pasient er det viktig for oss at vi blir kjent med deg og at du blir kjent med oss. Du har kanskje hørt om oss via venner, familie eller kolleger og har kanskje sett deg litt rundt på vår hjemmeside.

Etter første besøk har du også mulighet til å bli fast pasient hos oss, der vi sender deg en påminnelse om time (ofte etter et år).

Hva skjer?

Mange er engstelige og urolige for hva som skjer ved det første besøket og derfor er det viktig å vite at den første behandlingstimen, som vi har satt av god tid til, er helt smertefri. Vi bruker digitale bilder og digitalt røntgen for å skaffe oss en oversikt over forholdene i munnen din. Det er også viktig for oss å høre hva du ønsker og hvorfor du kommer til oss.

Helseopplysning er viktig

Før du kommer inn til den første timen vil du få utlevert et helseskjema som det er viktig at du fyller ut så nøyaktig som mulig. Nyere forskning har vist at tannhelse har nær sammenheng med generell helse og det er derfor viktig at vi får vite om du bruker medisiner eller lider av noen sykdommer. Enkelte sykdommer kan til og med gi mulighet for trygderefusjon og derfor er det viktig at vi får korrekte opplysninger om din helsetilstand.

Pasientinformasjon

For at vi sammen skal arbeide for at du skal ha egne tenner du er fornøyd med hele livet, gjør vi vårt beste for å sikre at du får korrekt og forståelig informasjon om din tannhelse. Det er ikke alltid lett å få med seg alt som blir sagt under tannlegebesøket og derfor sender vi ofte med deg skriftlig informasjon om det vi har snakket om. Om behandling skal utføres vil du få en ny time og vi vil alltid gi deg informasjon om behandlingsalternativer og kostnader.

Betaling

Til det første besøket setter vi vanligvis av ca 45 minutter. Etter besøket, når du har gått, bruker vi også tid på å gå gjennom de bilder og funn vi har gjort. Er det noe vi er usikre på konsulterer vi de andre kollegene i vårt nettverk for å få råd. Kostnadene ved det første besøket er ca 790,-. Vi foretrekker at du betaler med kort (Bank Axept) eller kontant. Vi tar også imot Visa og Mastercard (kredittkort) hvis det skulle være nødvendig.

Behandlingsplanlegging

Om en større behandling skal utføres vil vi som regel dele opp behandlingen i flere faser. Om det finnes infeksjoner i munnhulen er det viktig at disse behandles først. Det er også viktig at munnhygienen er bra før en større behandling iverksettes. Vår tannpleier vil vanligvis være den som hjelper deg med dette.

Smertefri behandling

Og sist, men ikke minst, er det viktig å presisere at all moderne tannbehandling er smertefri! Nye teknikker innebærer mindre boring og også innen kunnskap om bedøvelse har det skjedd svært mye de siste årene.

Bestill din time her