Tannhelseundersøkelse for eldre fra 75 år hos tannlege

Nå får eldre over 75 år dekket deler av utgiftene til tannhelsekontroller hos tannlege. Denne støtten er ny fra 1. juli 2013, og ytes hvert annet år med 800 kroner. HELFO har oppdtatert to skjema i forbindelse med endringene.​Stønaden dekker selve undersøkelsen, men også nødvendige røntgenbilder, diagnostikk og eventuelt behandlingsforslag.

Formålet med den nye stønaden er å avdekke og diagnostisere sykdomsutvikling på et så tidlig stadium som mulig. Dermed kan man forhindre videre sykdomsutvikling og begrense omfanget av nødvendig behandling, og dermed også begrense kostnadene til tannbehandling. Stønaden gis kun når undersøkelsen utføres av tannlege.

Må kontakte tannlege

For å få stønaden må pasienten kontakte en tannlege og bestille en time for slik undersøkelse.

Den nye stønadsordningen gjelder fra 1. juli 2013, og gis med inntil 800 kroner hvert annet år fra og med det kalenderåret pasienten fyller 75 år. Det innebærer at pasienten får stønaden det året vedkommende fyller henholdsvis 75 år, 77 år, 79 år osv.

Dette gir HELFO støtte til

Stønaden omfatter

  • sykdomshistorie
  • undersøkelse
  • nødvendige røntgenbilder
  • diagnostikk
  • eventuelt behandlingsforslag

Hvis undersøkelsen avdekker behov for behandling, må du som tannlegen på vanlig måte vurdere om også selve behandling blir dekket av HELFO etter de eksisterende reglene som gjelder for stønad fra folketrygden.

Nye skjema fra HELFO

For å få dekket disse utgiftene til tannhelsekontroll, så må tannlegen benytte nye skjema fra HELFO.

Vi bruker elektronisk pasientjournal (EPJ) og får automatisk de nye skjemaene ved å bruke siste oppdaterte versjon av vårt EPJ-program.