Botox

Botox er et legemiddel som inneholder Botulinium-toxin A fra Clostridium Botulinium bakterien.

I kosmetisk medisin benyttes Botox til å glatte ut rynker.

Behandlingen er effektiv da Botox har evnen til å blokkere nerveimpulser til små ansiktsmuskler og hindrer disse i å trekke seg sammen.

Botox virker kun på de spesifikke musklene hvor stoffet injiseres.

De vanligste rynkene som behandles er de mellom øynene

(glabella), rynkene i pannen samt rynkene rundt øynene

(kråkeføttene)

Det tar 3 - 4 dager før man begynner å se effekten av Botox, og 1 - 2 uker før man oppnår full effekt.

Botox mot rynker

Bli kvitt rynkene raskt med Botox

Botox retter ut rynker og gir et mer avslappet ansikt. Botox kan også brukes til behandling av migrene, overdrevet svetting samt flere andre medisinske tilstander. Hos Privatklinikken utføres behandling med Botox av Dr. Marcus Eriksson som er lege og spesialist i plastisk kirurgi - med over 20 år i faget.

Hva er Botox?

Botox er et registrert legemiddel som sprøytes inn i utvalgte små ansiktsmuskler for å glatte ut rynker. I prinsippet kan en hvilken som helst muskel eller muskelgruppe behandles med Botox. ”Sinterynker” i pannen mellom øyenbrynene er den rynken som aller oftest blir behandlet. Et annet vanlig område er ”kråkefot-rynkene” på utsiden av øynene og ”tversover-rynkene” i pannen.

Hvordan virker Botox?

Botox blokkerer nerveimpulser til små ansiktsmuskler og hindrer at disse musklene trekker seg sammen. På denne måten blir den overliggende huden glatt og uten skjemmende rynker. Botox virker kun på de spesifikke musklene som behandles og ikke på de nærliggende muskelgruppene.

Hvordan utføres behandlingen?

Botox injiseres med en engangssprøyte med svært tynn spiss. Fordi sprøytespissen er så tynn er det lite ubehag med behandlingen. Mange pasienter beskriver følelsen som et myggestikk. Behandlingen tar circa 15 minutter avhengig av hvor mange områder man ønsker å behandle. Man kan gjenoppta arbeid og andre daglige gjøremål umiddelbart etter behandlingen. Etter injeksjonen tar det 2-3 dager før Botox begynner å virke og inntil 7 dager før man får full effekt.

Hvor lenge varer effekten av Botox?

En fordel med Botox-behandlingen er at effekten er forbigående. Effekten varer i gjennomsnitt 3-5 måneder etter første gangs behandling. Etter dette kan man avgjøre om man ønsker å gjenta behandlingen og evt. også få behandlet andre områder. For å vedlikeholde optimal effekt bør man beregne å gjenta injeksjonene 2-3 ganger per år

*********

Sinnarynker

Vertikale rynker mellom øyebrynene. Kan bero på at musklene mellom øyebrynene brukes mye pga anstrengt syn, jobbing med pc, lysskyhet, stress. Stramme muskler leder til vertikale rynker og gjør at man ser bekymret eller sint ut. Bidrar til stresshodepine. I tillegg trekker de overaktive musklene øyebrynene noe nedover slik at man får et “tyngre” og “trøttere” utseende. Når de riktige musklene behandles med Botox vil resultatet i løpet av en uke bli at man ikke med vilje kan “se sint ut” eller aktivt lage sinterynker. Hvis man har meget dype sinnarynker blir de mindre dype etter Botoxbehandlingen men meget dype rynker trenger ofte tilleggsbehandling for å viskes helt ut. Mimikken ellers i ansiktet er helt normal som før behandlingen. Etter en vellykket behandling ser man piggere ut og ikke bekymret eller sint. Mindre trøtthetsfølelse i pannen. Varigheten etter en behandling er 3-4 måneder. Vanlig med 3 behandlinger per år for de som setter pris på de positive effektene av en slik Botox behandling.

Smilerynker ved siden av øynene

Botox alene glatter ut smilerynker hvis man ikke har rynker i avslappet tilstand. Hvis huden er solskadet med varige rynker eller kombinert med tap av fylde under huden kreves tilleggsbehandling for å få best resultat.

Rynker i pannen

Horisontale rynker når man hever pannen og løfter øyebrynene er normalt hos alle og er en del av vår mimikk. Hvis man ønsker å ha normal mimikk kan ikke hele pannen behandles med Botox. Da blir pannen glatt men mimikkløs. Hvis man før Botox behandlingen har tung panne med lavt sittende øyebryn vil Botoxbehandling i pannen lede til nedsynken panne og nedsynkne øyebryn som en “rullegardin”. Man ser ekstremt trøtt ut.

Med meget små doser Botox i pannemusklene, Baby-Botox, kan man dempe pannerynkene men beholde mimikk og unngå at pannen synker nedover. Det finnes flere andre alternativer for å behandle pannerynker og samtidig unngå en tung panne og trøtt utseende.

Muskelstrenger på halsen

Noen sjeneres av to tydelige vertikale muskelstrenger på halsen og under haken. De to musklene rett under huden på halsen (Platysma muskler) kan lammes med Botox og sees da ikke lenger eller blir betydelig mindre fremtredende.

Andre områder som kan behandles med Botox

Rynker på overleppen, “brustein-rynker” på hakespissen, “sure munnviker”, “kaninrynker” på nesen, “gummy smile” der overleppen under smiling løftes så høyt opp at slimhinnen i overkjeven vises godt.