Spesialistsamarbeid

Kjeveleddsplager (TMD/TMJ)
Ski tannlegesenter samarbeider med Plexusklinikken i Ski.
Dette kan være kjeveleddsplager etc som ikke lar seg løse ved bittskinneterapi og andre behandlinger vi tilbyr på Tannlegekontoret.

Rotfyllinger
Vi utfører de fleste rotfyllinger selv her på kontoret, og er dyktige på dette.
Noen ganger må vi henvise videre, og vi samarbeider da med noen utvalgte spesialister.
Homan Zandi
Festningen tannklinikk
Spesdent
Kjersti Asbjørnsen

Kirurgi
Dersom vi ved undersøkelse avdekker spesielle funn i kjever eller slimhinne som krever spesiell biopsi (mistanke om kreft eller annen oralmedisinsk tilstand), henviser vi for dette. Særlig lesjoner i munngulv og tungen ønsker vi at skal utføres av kirurg pga rik vaskularisering (blodtilførsel).
Spesdent
Anders Heyden (Moss)
Kirurgiklinikken

Vi gjør vanlig innsetting av implantater ved vår klinikk. Protetikk over implantater gjør vi også på vårt kontor.

Periodontitt
Behandling av tannkjøttsykdommer utfører vi på vårt kontor.
Dersom Tannlegen avdekker ytterligere behov for behandling samarbeider vi med spesialister som kan dekke dette behovet.
Berit Lier (Ski)
Per Nygaard-Østby (Oslo)

Sekretærbemanning
Dersom vi i perioder har behov for økt bemanning, samarbeider vi med Lena's Helsepersonell slik at vi alltid har sekretærer tilgjengelig.