Priser

Hva koster tannlegen ?

Priser for en behandling kan variere grunnet f.eks økt behov for undersøkelse / behandling. 
Eksakt pris for en behandling kan først oppgis når tannlegen har undersøkt og avklart hva som er 
nødvendig behandling. Det er også slik at ofte avdekker tannlegen at behandlingsbehov forskjellig fra 
hva man selv tror. Smerte tilknyttet én tann kan f.eks skyldes skade/sykdom i en annen nærliggende tann.

Nedenforstående priser er derfor kun ment som ca. priser. 

https://sites.google.com/site/skitannlegesenteronline/priser/priser.png?attredirects=0
Dette er priseksempler for behandling.
Oppdatert 01.01.2014